Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2019

Vzájomná dohoda o ukončení zmluvy o pripojení k informačnému systému

12/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

02.05.2019

Darovacia zmluva

13/2019

500,00 EUR

Obec Podhradie

Hakom s.r.o.

02.05.2019

Zmluva o reklame

14/2019

150,00 EUR

Obec Podhradie

Brantner Fatra s. r.o.

13.05.2019

Zmluva č 39794

15/2019

3 000,00 EUR

Obec Podhradie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.05.2019

Zmluva o propagácii a reklame

18/2019

300,00 EUR

Martico s. r. o

Obec Podhradie

17.05.2019

Zmluva o reklame

17/2019

500,00 EUR

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Podhradie

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. 074ZA220069

16/2019

148 558,80 EUR

Obec Podhradie

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.05.2019

Dodatok k zmluve o zriadení SSÚ

22/2019

0,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

Obec Sučany

03.06.2019

Dodatok č. 2/2019

19/2019

Neuvedené

Obec Podhradie, Obecný úrad

Úrad vlády SR

20.06.2019

Zmluva o propagácii a reklame

25/2019

300,00 EUR

Veríme v zábavu

Obec Podhradie

05.07.2019

Hromadná licenčná zmlva

26/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

SOZA

10.07.2019

Darovacia zlmuva

21/2019

200,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

Generali Poisťovňa a.s.

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/T/19

23/2019

1 000,00 EUR

Obec Podhradie

Žilinský samosprávny kraj

15.07.2019

Zmluva o dielo č. 0022/2017

24/2019

148 558,80 EUR

VJ control s.r. o

Obec Podhradie, Obecný úrad

29.08.2019

Zmluva o dielo

29/2019

87 161,33 EUR

Roka Milan s. r. o

Obec Podhradie

02.09.2019

Zmluva o nájme č. 2019003

27/2019

120,00 EUR

Obec Podhradie

Towercom a.s.

02.09.2019

Zmluva o výkone stavebného dozoru

30/2019

200,00 EUR

Obec Podhradie

Anežka Kubovičová

25.09.2019

Zmluva o dielo č. ZD190925PK

31/2019

12 495,00 EUR

Obec Podhradie

Ditis a. s.

26.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 074ZA220069

28/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

Pôdohospodárska platobná agentúra

25.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2019

32/2019

11 000,00 EUR

Obec Podhradie

Úrad vlády SR

28.10.2019

Zmluva o dielo

20/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

VJ control s.r. o

19.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

33/2019

5 000,00 EUR

Obec Podhradie

MVSR - Okresný úrad Žilina

09.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve č. Z311071T318

34/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

09.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937017

36/2019

Neuvedené

Brantner Fatra s. r.o.

Obec Podhradie

17.12.2019

Zmluva O HK

35/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

Ing Janka Jesenská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: