Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/T/11

28/2018

2 986,00 EUR

Obec Podhradie

Žilinský samosprávny kraj

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

29/2018

1 000,00 EUR

Obec Podhradie

Fond na podporu umenia

13.08.2018

Zmluva č. 37/2018/2337

30/2018

500,00 EUR

Obec Podhradie

MV SR

03.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

31/2018

37 500,00 EUR

Obec Podhradie

Úrad vlády SR

06.09.2018

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve

32/2018

180,00 EUR

Obec Podhradie

Tendernet s r. o.

19.09.2018

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov

33/2018

0,00 EUR

Obec Podhradie

Edenred Slovakia s. r. o.

19.09.2018

Kúpna zmluva

34/2018

25,00 EUR

Obec Podhradie

Slovak telekom

20.09.2018

Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW

35/2018

89,00 EUR

Obec Podhradie

Verejná informačná služba spol s. r. o

20.09.2018

Zmluva o propagácii a reklame

36/2018

120,00 EUR

Obec Podhradie

DCP timber s r. o.

26.10.2018

Zmluva o balíčku GDPR

37/2018

395,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

Galileo Corporation

16.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

38/2018

30 000,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

MV SR

20.11.2018

Zmluva k balíčku GDPR

39/2018

530,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

Galileo Corporation

27.11.2018

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na pozemok

40/2018

5 263,16 EUR

Obec Podhradie

M - SilniceSK

03.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

41/2018

10 000,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

MVSR - Okresný úrad Žilina

22.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie

1/2019

Neuvedené

Obec Podhradie, Obecný úrad

Úrad vlády SR

22.02.2019

Dohoda č. 19/23/054/4

3/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

26.02.2019

Dohoda č 19/23/054/2

2/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2019

300,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

Centrum enviromentálnej výchovy Turiec

30.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2019

200,00 EUR

Obec Podhradie, Obecný úrad

CVČ Domino

01.04.2019

Zmluva o dielo č. 002/2019

6/2019

12 992,40 EUR

Obec Podhradie

VJ control s.r. o

02.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2019

200,00 EUR

Obec Podhradie

CVČ Deep Dance Center

10.04.2019

Zmluva o výpožičke

8/2019

0,00 EUR

Dušan Bella

Obec Podhradie

10.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T318

9/2019

14 250,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Podhradie

17.04.2019

Zmluva o dielo

10/2019

58 276,81 EUR

Obec Podhradie

Sport Service s. r. o.

17.04.2019

Zmluva o pripojení k informačnému systému

11/2019

Neuvedené

Obec Podhradie

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: