Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.07.2018

Zmluva o výpožička

24/2018

Neuvedené

Obec Podhradie

Dušan Bella

04.07.2018

Darovacia zmluva

23/2018

150,00 EUR

Obec Podhradie

Generali Poisťovňa a.s.

26.06.2018

Dodatok č.3

42/2018

160,00 EUR

Peter Stopjak - Stolárstvo

Obec Podhradie

15.06.2018

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

21/2018

700,00 EUR

Obec Podhradie

Ing. Mária Kasmanová

25.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

22/2018

Neuvedené

Obec Podhradie

Asseco Solutions a.s.

25.05.2018

Zmluva o spracovaní os. údajov

19/2018

Neuvedené

Obec Podhradie

Galileo Corporation

23.05.2018

Zmluva o propagádcií a reklame

18/2018

500,00 EUR

Obec Podhradie

Preva Invest a.s

17.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby

20/2018

200,00 EUR

Obec Podhradie

Bros Computing, sro

25.04.2018

Zmluva o propagácií a reklame

17/2018

200,00 EUR

Obec Podhradie

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.

25.04.2018

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávku plynu

16/2018

Neuvedené

Obec Podhradie

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

25.04.2018

Zmluva na dodávku ovocia na šr. 2018/2019

14/2018

Neuvedené

Obec Podhradie

Lunys s. r. o.

23.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

12/2018

3 000,00 EUR

Obec Podhradie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2018

Zmluva o reklame

9/2018

150,00 EUR

Obec Podhradie

Brantner Fatra s.r.o.

10.04.2018

Hromadná licenčná zmluva

10/2018

80,40 EUR

Obec Podhradie

SOZA

30.03.2018

Zmluva o pripojení

15/2018

0,00 EUR

Obec Podhradie

Stredoslovenská distribučná a. s.

27.03.2018

Zmluva o propagácií a reklame

3/2018

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Podhradie

Veríme v zábavu

23.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2018

80,00 EUR

Obec Podhradie

Martico Nev Age

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2018

140,00 EUR

Obec Podhradie

Deep Dance Center

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018

260,00 EUR

Obec Podhradie

Centrum enviromentálnej výchovy Turiec

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2018

120,00 EUR Stodvadsať eur

Obec Podhradie

CVČ Domino

15.03.2018

Dodatok k zmluve o nájme

13/2018

204,97 EUR Dvestoštyri eur deväťdesiat centov

Obec Podhradie

Peter Stopjak - Stolárstvo

06.03.2018

Zmluva o dielo

7/2018

0,03 EUR

Obec Podhradie

Metal Servis Recycling

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: