Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-ZA-OSZP2-2022/004358-165/Gr

Číslo registratúrneho záznamu: 578/2022

Územný plán regiónu Žilinského kraja“ - zaslanie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť