Navigácia

Obsah

Obec Podhradie má voľné jedno pracovné miesto na pozíciu:

"Riaditeľ materskej školy Podhradie" , resp.  "Učiteľ materskej školy Podhradie".

Momentálne je vyhlásené na toto miesto výberové konanie/konkurz. Prihlásiť sa môže uchádzač s min. 5. ročnou pedagogickou praxou a atestáciou na riaditeľa materskej školy, prípadne aj uchádzač s atestáciou učiteľa s perspektívou absolvovania predpísanej atestácie na funkciu riaditeľa MŠ v určenom období. Bližšie informácie podajú:

Ing. Bohuslav Bella, starosta obce, tel: 0907 836 293, e-mail: starosta@podhradie-martin.sk

Alena Bačová, referentka OcÚ, tel: 0911 286 928, e-mail: matrika@podhradie-martin.sk

 

2020_02_03_Obec Podhradie - vyberove konanie na funkciu riaditel MŠ resp učitel MŠ.pdf (611.99 kB)