Navigácia

Obsah

Voľby

 

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v obci Podhradie  je 100.

 

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Podhradie  je 100.

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Vyhlásenie volieb Stiahnuté: 202x | 05.11.2019

Informácia o práve voliť a byť volený Stiahnuté: 172x | 05.11.2019

Vymenovanie zapisovateľa a zverejnenie adresy na delegovanie do komisie Stiahnuté: 220x | 15.11.2019

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 172x | 28.11.2019

Splnomocnenie k podaniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a na prevzatie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 175x | 28.11.2019

Výsledky volieb Stiahnuté: 220x | 02.03.2020

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR Stiahnuté: 235x | 04.03.2019

zverejnenie webovej adresy Stiahnuté: 231x | 04.03.2019

Zverejnenie webovej adresy na žiadosti hlasovacích lístkov Stiahnuté: 267x | 04.03.2019

Zoznam kandidátov na prezidenta Stiahnuté: 295x | 04.03.2019

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb Stiahnuté: 271x | 05.03.2019

Výsledky volieb 1.kolo Stiahnuté: 217x | 01.04.2019

Výsledky volieb 2. kolo Stiahnuté: 214x | 01.04.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Uznesenie č. 63 z 20. februára Stiahnuté: 251x | 04.03.2019

Vymenovanie zapisovateľa a zverejnenie adresy na delegovanie do komisie Stiahnuté: 242x | 05.03.2019

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb Stiahnuté: 287x | 05.03.2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Stiahnuté: 230x | 06.03.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na žiadosti hlasovacích lístkov Stiahnuté: 268x | 08.04.2019

GDPR - informačná povinnosť Stiahnuté: 234x | 02.05.2019

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda Stiahnuté: 19x | 11.11.2022

Stránka