Navigácia

Obsah

Voľby

 

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v obci Podhradie  je 100.

 

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Podhradie  je 100.

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022.

Spojené voľby 29.10.2022

Rozhodnutie č. 209/2022 Stiahnuté: 99x | 10.06.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 61x | 20.06.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 59x | 20.06.2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov Stiahnuté: 88x | 20.07.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 74x | 20.07.2022

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu obce Stiahnuté: 72x | 20.07.2022

Oznámenie o počte obyvateľov Stiahnuté: 74x | 21.07.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy Stiahnuté: 54x | 09.08.2022

Informácia o spôsobe hlasovania Stiahnuté: 106x | 30.08.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Stiahnuté: 280x | 14.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do OZ Stiahnuté: 257x | 14.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja Stiahnuté: 71x | 26.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov Stiahnuté: 87x | 26.09.2022

Oznámenie o čase a mieste do orgánov samosprávnych krajov Stiahnuté: 45x | 27.09.2022

Oznámenie o čase a mieste do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 60x | 27.09.2022

Informácie k špeciálnemu hlasovaniu Stiahnuté: 61x | 24.10.2022

Výsledky volieb Stiahnuté: 118x | 30.10.2022

Zvolený predseda a poslanci VUC Stiahnuté: 67x | 03.11.2022

Výsledky volieb s počtom hlasov Stiahnuté: 59x | 03.11.2022

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Zverejnenie emailovej adresy pre voľbu poštou Stiahnuté: 200x | 24.10.2019

Stránka