Navigácia

Obsah

Organizácie

Organizácia Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Podhradí

Organizácia Slovenský zväz zdravotne postihnutých bola založená v roku 1997. Predseda novozaloženej organizácie bol zvolený Bella Ivan, ktorý bol aj zakladajúcim členom. Postupne oslovoval ďalších potencionálnych členov, ktorí sa nakoniec stali členmi organizácie.

Výbor organizácie mal 6 členov a revízorku

Predseda:

Bella Ivan

Tajomník:

Lakvová Viera

Pokladník:

Volnová Vilma

Členovia:

Bellová Oľga
Pacelová Božena
Choroš Peter

Revízor:

Kňazková Vlasta

Výbor sa schádzal 1 x za mesiac a podľa potreby. Pomaly sa organizácia začala tvarovať. Členovia začali organizáciu reprezentovať na rôznych akciách ako bola ZUT-ka, športové hry ap.
Na Zut-ke/záujmovo-umelecká tvorivosť/ nás reprezentovala naša najmladšia členka Petra Lakvová – spev a zastúpenie sme mali aj v oblasti ručných prác, kde nás zastupovali Bellová Oľga, Tomková Marta, Pacelová Želmíra.
Začali sa usporadúvať výlety, ktoré boli veľmi obľúbené a zúčastňovali sa ich aj rod. príslušníci členov organizácie.
Predseda p. Bella Ivan sa v roku 2007 presne 10 rokov od založenia org. vzdal svojej funkcie a následne prebehli voľby, kde sa zvolil nový predseda a nový výbor.

 

Zloženie výboru v r. 2007 :

Predseda:

Bellová Milada

Tajomník:

Lakvová Viera

Pokladník:

Volnová Vilma

Členovia:

Koťková Elena
Tomka Milan

Revízna komisia:

Bellová Etela, Choroš Peter

K dnešnému dňu máme 39 členov. Výbor sa schádza 1x za mesiac a podľa potreby. Na akciách ako je ZUT-ka, športové hry máme svojich zástupcov, ktorí našu organizáciu reprezentujú na vysokej úrovni.
Vytvárame brigádnickú činnosť, výlety, posedenie na konci roka, pripomíname si okrúhle jubileá našich členov.
Členovia organizácie sa môžu zúčastniť aj rekondičných pobytov, ktoré organizuje OV SZZP v Martine.
Spolupracujeme s organizáciami v obci ako aj s Obecným úradom v Podhradí, ktorý nám prispieva finančnou čiastkou z rozpočtu obce ako aj organizácia Spolok bývalých urbarialistov.