Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

 

Turvod

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 323x | 17.04.2019

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod Stiahnuté: 350x | 17.04.2019

Prihláška Stiahnuté: 248x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 255x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejný vodovod Stiahnuté: 307x | 17.04.2019

žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby Stiahnuté: 230x | 17.04.2019

Stavebné tlačivá

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 244x | 17.04.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 309x | 31.03.2023

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 229x | 31.03.2023

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác, oplotenia, domovej prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí Stiahnuté: 343x | 31.03.2023

Oznámenie o realizácii úprav hrobového miesta Stiahnuté: 171x | 18.02.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 223x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 281x | 31.03.2023

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 107x | 30.03.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 263x | 31.03.2023

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 225x | 17.04.2019

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 239x | 31.03.2023

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 254x | 31.03.2023

Žiadosť o určení súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 11x | 06.04.2023

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 267x | 30.10.2019

Stránka