Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

 

Turvod

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 24x | 17.04.2019

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod Stiahnuté: 47x | 17.04.2019

Prihláška Stiahnuté: 21x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 21x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejný vodovod Stiahnuté: 22x | 17.04.2019

žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby Stiahnuté: 19x | 17.04.2019

Stavebné tlačivá

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 21x | 17.04.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 21x | 17.04.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 20x | 17.04.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác, oplotenia, domovej prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí Stiahnuté: 22x | 17.04.2019

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 20x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 20x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 22x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 18x | 17.04.2019

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 20x | 17.04.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 21x | 17.04.2019

Psi

Odhláška psa Stiahnuté: 23x | 17.04.2019

Priznanie k dani za psa Stiahnuté: 23x | 17.04.2019

Stránka

  • 1