Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

 

Turvod

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 139x | 17.04.2019

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod Stiahnuté: 181x | 17.04.2019

Prihláška Stiahnuté: 115x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 129x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejný vodovod Stiahnuté: 147x | 17.04.2019

žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby Stiahnuté: 119x | 17.04.2019

Stavebné tlačivá

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 116x | 17.04.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 138x | 17.04.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 120x | 17.04.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác, oplotenia, domovej prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí Stiahnuté: 148x | 17.04.2019

Oznámenie o realizácii úprav hrobového miesta Stiahnuté: 63x | 18.02.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 112x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 125x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 118x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 114x | 17.04.2019

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 124x | 17.04.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 127x | 17.04.2019

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 89x | 30.10.2019

Psi

Odhláška psa Stiahnuté: 138x | 17.04.2019

Priznanie k dani za psa Stiahnuté: 133x | 17.04.2019

Stránka