Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

 

Turvod

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 102x | 17.04.2019

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod Stiahnuté: 127x | 17.04.2019

Prihláška Stiahnuté: 82x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 91x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejný vodovod Stiahnuté: 98x | 17.04.2019

žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby Stiahnuté: 82x | 17.04.2019

Stavebné tlačivá

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 80x | 17.04.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 84x | 17.04.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 79x | 17.04.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác, oplotenia, domovej prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí Stiahnuté: 90x | 17.04.2019

Oznámenie o realizácii úprav hrobového miesta Stiahnuté: 24x | 18.02.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 79x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 92x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 84x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 77x | 17.04.2019

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 82x | 17.04.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 92x | 17.04.2019

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 50x | 30.10.2019

Psi

Odhláška psa Stiahnuté: 94x | 17.04.2019

Priznanie k dani za psa Stiahnuté: 103x | 17.04.2019

Stránka