Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

 

 

Turvod

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 309x | 17.04.2019

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod Stiahnuté: 333x | 17.04.2019

Prihláška Stiahnuté: 235x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 249x | 17.04.2019

Ziadost_o_zriadenie_pripojenia_na_verejný vodovod Stiahnuté: 299x | 17.04.2019

žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby Stiahnuté: 225x | 17.04.2019

Stavebné tlačivá

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 235x | 17.04.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 297x | 17.04.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 221x | 17.04.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác, oplotenia, domovej prípojky na verejné rozvody inžinierskych sietí Stiahnuté: 332x | 17.04.2019

Oznámenie o realizácii úprav hrobového miesta Stiahnuté: 165x | 18.02.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 217x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 270x | 17.04.2019

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 101x | 30.03.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 247x | 17.04.2019

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 219x | 17.04.2019

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 231x | 17.04.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 248x | 17.04.2019

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 252x | 30.10.2019

Psi

Odhláška psa Stiahnuté: 271x | 17.04.2019

Stránka