Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán

1_SV_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 18x | 16.01.2023

1_SV_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 14x | 16.01.2023

2_KUN_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 13x | 16.01.2023

2_KUN_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 9x | 16.01.2023

3_KUN_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 17x | 16.01.2023

3_KUN_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 8x | 16.01.2023

4_DOPRAVA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 13x | 16.01.2023

4_DOPRAVA_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 7x | 16.01.2023

5_VODNE_HOSPODARSTVO_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 13x | 16.01.2023

5_VODNE_HOSPODARSTVO_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 7x | 16.01.2023

6_ENERGETIKA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 10x | 16.01.2023

6_ENERGETIKA_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 7x | 16.01.2023

7_PP_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 11x | 16.01.2023

7_PP_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 11x | 16.01.2023

Prerokovanie Návrhu ÚP obce Podhradie Zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 18x | 16.01.2023

SCHEMA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 10x | 16.01.2023

SCHEMA_ZaD_c1-sutlac-2str Stiahnuté: 24x | 16.01.2023

TEXT_návrh na prerokovanie Stiahnuté: 16x | 16.01.2023

Územný plán obce Podhradie - Energetika Stiahnuté: 450x | 10.01.2018

Územný plán obce Podhradie - Riešenie verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 504x | 10.01.2018

Stránka