Navigácia

Obsah

Územný plán - pripomienkovanie ukončené dňa 21.02.2023

Územný plán

1_SV_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 49x | 16.01.2023

1_SV_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 34x | 16.01.2023

2_KUN_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 41x | 16.01.2023

2_KUN_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 36x | 16.01.2023

3_KUN_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 29x | 16.01.2023

3_KUN_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 22x | 16.01.2023

4_DOPRAVA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 27x | 16.01.2023

4_DOPRAVA_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 19x | 16.01.2023

5_VODNE_HOSPODARSTVO_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 30x | 16.01.2023

5_VODNE_HOSPODARSTVO_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 12x | 16.01.2023

6_ENERGETIKA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 20x | 16.01.2023

6_ENERGETIKA_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 17x | 16.01.2023

7_PP_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 34x | 16.01.2023

7_PP_ZaD_c1-sutlac Stiahnuté: 33x | 16.01.2023

Prerokovanie Návrhu ÚP obce Podhradie Zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 42x | 16.01.2023

SCHEMA_ZaD_c1-nalozka Stiahnuté: 27x | 16.01.2023

SCHEMA_ZaD_c1-sutlac-2str Stiahnuté: 43x | 16.01.2023

TEXT_návrh na prerokovanie Stiahnuté: 37x | 16.01.2023

Územný plán obce Podhradie - Energetika Stiahnuté: 464x | 10.01.2018

Územný plán obce Podhradie - Riešenie verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 527x | 10.01.2018

Stránka