Navigácia

Obsah

Samospráva

Kontakty:

Telefónne číslo na obecný úrad (pevná linka): 043/4293 452 
Číslo mobilného telefónu: 0907 836 293 
Webová stránka: www.podhradie-martin.sk 
E-mail: obecpod@stonline.sk

Starosta a obecné zastupiteľstvo

Starosta a obecné zastupiteľstvo bolo zvolené vo voľbách v novembri 2014 a jeho zloženie je nasledovné:

Starosta obce:

Ing. Bohuslav Bella

Zástupca starostu:

Ivana Koťková

Poslanci:

Michal Bačé
Ivana Koťková
MVDr. Viera Milanová
Kvetoslava Pacelová
Marek Pisarčík
Milan Švanda
Mgr. Monika Tomková

Útvar hlavného kontrolóra obce:

Ing. Janka Jesenská - hlavná kontrolórka obce

Zamestnanci obce:

Správca budov:

Jaroslav Volna

Referentky obecného úradu:

Petra Vojtová
Alena Bačová

Upratovačka:

Blažena Bellová 
 

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok:   13:00 - 15:30
Streda: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok Spracovanie agendy
Piatok 8:00 - 13:00  


V prípade vašej mimoriadnej potreby riešenia vášho problému, volajte na tel. číslo: 0907 836 293.