Navigácia

Obsah

Samospráva

Kontakty:

Telefónne číslo na obecný úrad (pevná linka): 043/4293 452 
Číslo mobilného telefónu: starosta: 0907 836 293, obecný úrad: 0911 286 928
Webová stránka: www.podhradie-martin.sk 
E-mail: starosta@podhradie-martin.sk

Starosta a obecné zastupiteľstvo

Starosta a obecné zastupiteľstvo bolo zvolené vo voľbách v novembri 2018 a jeho zloženie je nasledovné:

Starosta obce:

Ing. Bohuslav Bella

Zástupca starostu:

Ivana Koťková

Poslanci:

Ľudovít Balšianka
Ing. Peter Bella
Ivana Koťková
Ľuboš Koškár
MVDr. Viera Milanová
Bc. Miriam Tomková
Jaroslav Vavák

Útvar hlavného kontrolóra obce:

Mgr. Radoslav Olašák - hlavný kontrolór obce

Zamestnanci obce:

Správca budov:

Jaroslav Volna

Referentky obecného úradu:

Petra Vojtová - ekonom@podhradie-martin.sk
Alena Bačová - matrika@podhradie-martin.sk

Upratovačka:

Antónia Gallová

Materská škola:

Andrea Vaňková  - poverená riadením MŠ  materskaskola@podhradie-martin.sk

Vedúca ŠJ: 

Ivana Adamovská - vedúca školskej jedálne veducasj@podhradie-martin.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok:   13:00 - 15:30
Streda: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok Spracovanie agendy
Piatok 8:00 - 13:00  


V prípade vašej mimoriadnej potreby riešenia vášho problému, volajte na tel. číslo: 0907 836 293.