Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

18.07.

2022

19.07.

2022

17.10.

2022

16.11.

2022

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. / / ospr. / ospr.

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. / / / / ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / / / / / /

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. / / / / /

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr. / / / /

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. / / / / ospr
Ing. Bibiana Bellová                   /
Ing. Bohuslav Bella                   /
Mgr. Dušan Koťka                   /
MVDr. Viera Milanová                   /

Eva

Tomková

                  /

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2018

Uznesenie 11.6.2018 Stiahnuté: 131x | 21.09.2020

Uznesenie 17.9.2018 Stiahnuté: 140x | 21.09.2020

Uznesenie 26.2.2018 Stiahnuté: 99x | 08.10.2020

Uznesenie 5.12.2018 Stiahnuté: 121x | 29.09.2020

Uznesenie 5.12.2018 Stiahnuté: 114x | 29.09.2020

Uznesenie 5.3.2018 Stiahnuté: 142x | 09.10.2020

Zápisnica 11.6.2018 Stiahnuté: 132x | 21.09.2020

Zápisnica 17.9.2018 Stiahnuté: 141x | 21.09.2020

Zápisnica 26.2.2018 Stiahnuté: 98x | 21.09.2020

Zápisnica 5.12.2018 Stiahnuté: 304x | 11.03.2019

Zápisnica 5.12.2018 Stiahnuté: 119x | 22.09.2020

Zápisnica 5.3.2018 Stiahnuté: 160x | 09.10.2020

Rok 2017

Uznesenie 11.9.2017 Stiahnuté: 106x | 29.09.2020

Uznesenie 12.6.2017 Stiahnuté: 111x | 29.09.2020

Uznesenie 22.3.2017 Stiahnuté: 101x | 13.10.2020

Uznesenie 4.12.2017 Stiahnuté: 104x | 29.09.2020

Zápisnica 11.9.2017 Stiahnuté: 147x | 29.09.2020

Zápisnica 12.6.2017 Stiahnuté: 161x | 29.09.2020

Zápisnica 22.3.2017 Stiahnuté: 91x | 29.09.2020

Zápisnica 4.12.2017 Stiahnuté: 116x | 29.09.2020

Stránka