Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

18.07.

2022

19.07.

2022

17.10.

2022

16.11.

2022

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. / / ospr. / ospr.

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. / / / / ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / / / / / /

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. / / / / /

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr. / / / /

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. / / / / ospr
Ing. Bibiana Bellová                   /
Ing. Bohuslav Bella                   /
Mgr. Dušan Koťka                   /
MVDr. Viera Milanová                   /

Eva

Tomková

                  /

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2021

Zvukový záznam 15_3_2021 Stiahnuté: 90x | 22.03.2021

Zvukový záznam 22_11_2021 Stiahnuté: 63x | 24.11.2021

Zvukový záznam 9_8_2021 Stiahnuté: 67x | 16.08.2021

Zvukový záznam z 6.12.2021 Stiahnuté: 44x | 11.01.2022

Rok 2020

Pozvánka 22.6.2020 Stiahnuté: 32x | 10.01.2022

Pozvánka 11.5.2020 Stiahnuté: 32x | 10.01.2022

Pozvánka 21.9.2020 Stiahnuté: 32x | 10.01.2022

Pozvánka 26.10.2020 Stiahnuté: 124x | 26.10.2020

Pozvánka 7.12.2020 Stiahnuté: 31x | 10.01.2022

Prezenčná listina 7.12.2020 Stiahnuté: 116x | 18.12.2020

Uznesenie 22.06.2020 Stiahnuté: 163x | 24.06.2020

Uznesenie 12.5.2020 Stiahnuté: 179x | 14.05.2020

Uznesenie 21.9.2020 Stiahnuté: 131x | 23.09.2020

Uznesenie z 26.10.2020 Stiahnuté: 147x | 30.10.2020

Uznesenie z 7.12.2020 Stiahnuté: 146x | 18.12.2020

Zápisnica 11.5.2020 Stiahnuté: 213x | 15.05.2020

Zápisnica 21.9.2020 Stiahnuté: 268x | 30.09.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 231x | 25.06.2020

Zápisnica 7.12.2020 Stiahnuté: 132x | 18.12.2020

Zápisnica so zasadnutia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ v Podhradí Stiahnuté: 134x | 24.06.2020

Stránka