Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. /    

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. /    

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / /    

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. /    

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr.    

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr.    

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. /    

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2020

Zápisnica 21.9.2020 Stiahnuté: 237x | 30.09.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 200x | 25.06.2020

Zápisnica 7.12.2020 Stiahnuté: 110x | 18.12.2020

Zápisnica so zasadnutia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ v Podhradí Stiahnuté: 115x | 24.06.2020

Zápisnica z 26.10.2020 Stiahnuté: 110x | 04.11.2020

Zvukový záznam 12_OZ_7_12_2020 Stiahnuté: 92x | 15.12.2020

Rok 2019

Pozvánka 4.3.2019 Stiahnuté: 264x | 07.10.2019

Pozvánka 16.12.2019 Stiahnuté: 60x | 10.01.2022

Pozvánka 23.9.2019 Stiahnuté: 25x | 10.01.2022

Pozvánka 24.6.2019 Stiahnuté: 220x | 18.07.2019

Pozvánka 27.5.2019 Stiahnuté: 26x | 10.01.2022

Pozvánka 28.10.2019 Stiahnuté: 26x | 10.01.2022

Uznesenie 16.12.2019 Stiahnuté: 165x | 04.08.2020

Uznesenie 27.5.2019 Stiahnuté: 94x | 17.09.2020

Uznesenie 4.3.2019 Stiahnuté: 128x | 04.08.2020

Uznesenie z 24.6.2019 Stiahnuté: 252x | 07.10.2019

Uznesenie z 23.9.2019 Stiahnuté: 202x | 07.10.2019

Uznesenie z 28.10.2019 Stiahnuté: 140x | 13.11.2019

Zápisnica 16.12.2019 Stiahnuté: 163x | 15.05.2020

Zápisnica 27.5.2019 Stiahnuté: 94x | 17.09.2020

Stránka