Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

18.07.

2022

19.07.

2022

17.10.

2022

16.11.

2022

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. / / ospr. / ospr.

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. / / / / ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / / / / / /

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. / / / / /

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr. / / / /

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. / / / / ospr
Ing. Bibiana Bellová                   /
Ing. Bohuslav Bella                   /
Mgr. Dušan Koťka                   /
MVDr. Viera Milanová                   /

Eva

Tomková

                  /

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2022

Zápisnica 16.6.2022 Stiahnuté: 26x | 06.07.2022

Zápisnica 17.10.2022 Stiahnuté: 14x | 30.10.2022

Zápisnica 18.7.2022 Stiahnuté: 25x | 03.08.2022

Zápisnica 19.7.2022 Stiahnuté: 29x | 03.08.2022

Zápisnica 28. 2. 2022 Stiahnuté: 34x | 16.03.2022

Zápisnica 31.3.2022 Stiahnuté: 46x | 13.04.2022

Zápisnica 9.6.2022 Stiahnuté: 24x | 10.06.2022

Zápisnica z 31.05.2022 Stiahnuté: 27x | 03.06.2022

Zvukový záznam 17.10.2022 Stiahnuté: 3x | 29.10.2022

Zvukový záznam 19_7_2022 Stiahnuté: 10x | 20.07.2022

Zvukový záznam 28.2.2022 Stiahnuté: 49x | 02.03.2022

Zvukový záznam 31.3.2022 Stiahnuté: 39x | 07.04.2022

Zvukový záznam z 10.01.2022 Stiahnuté: 41x | 11.01.2022

Zvukový záznam z 16.06.2022 Stiahnuté: 30x | 20.06.2022

Zvukový záznam z 18.07.2022 Stiahnuté: 24x | 19.07.2022

Rok 2021

Pozvánka 22.11.2021 Stiahnuté: 44x | 10.01.2022

Pozvánka 10.5.2021 Stiahnuté: 41x | 10.01.2022

Pozvánka 15.1.2021 Stiahnuté: 36x | 10.01.2022

Pozvánka 15.3.2021 Stiahnuté: 35x | 10.01.2022

Pozvánka 6.12.2021 Stiahnuté: 43x | 01.12.2021

Stránka