Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. /    

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. /    

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / /    

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. /    

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr.    

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr.    

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. /    

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2021

Pozvánka 10.5.2021 Stiahnuté: 33x | 10.01.2022

Pozvánka 15.1.2021 Stiahnuté: 31x | 10.01.2022

Pozvánka 15.3.2021 Stiahnuté: 29x | 10.01.2022

Pozvánka 6.12.2021 Stiahnuté: 38x | 01.12.2021

Pozvánka 9.8.2021 Stiahnuté: 23x | 10.01.2022

Pozvánka na 15.11.2021 Stiahnuté: 40x | 09.11.2021

Pozvánka na 8.11.2021 Stiahnuté: 33x | 02.11.2021

Uznesenie 15_3_2021 Stiahnuté: 105x | 18.05.2021

Uznesenie 22.11.2021 Stiahnuté: 50x | 01.12.2021

Uznesenie 6.12.2021 Stiahnuté: 41x | 13.12.2021

Uznesenie 9_8_2021 Stiahnuté: 65x | 16.08.2021

Uznesenie z 10.5.2021 Stiahnuté: 93x | 18.05.2021

Uznesenie z 15.1.2021 Stiahnuté: 109x | 22.03.2021

Zápisnica 15.11.2021 Stiahnuté: 52x | 16.11.2021

Zápisnica 15.3.2021 Stiahnuté: 88x | 31.03.2021

Zápisnica 22.11.2021 Stiahnuté: 43x | 02.12.2021

Zápisnica 6.12.2021 Stiahnuté: 29x | 17.12.2021

Zápisnica 9.8.2021 Stiahnuté: 64x | 02.09.2021

Zápisnica z 15.01.2021 zasadnutia Stiahnuté: 112x | 28.01.2021

Zápisnica z 10.5.2021 Stiahnuté: 122x | 21.05.2021

Stránka