Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

 

 

 

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ /          

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/          

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. /          

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ /          

 

Ivana Koťková

/ / /          

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ /          

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / /          

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2022

Pozvánka 28.2.2022 Stiahnuté: 26x | 22.02.2022

Pozvánka 31.3.2022 Stiahnuté: 12x | 25.03.2022

Pozvánka na 10.1.2022 Stiahnuté: 24x | 11.01.2022

Uznesenie 28_2_2022 Stiahnuté: 69x | 09.03.2022

Uznesenie 31.3.2022 Stiahnuté: 19x | 13.04.2022

Uznesenie z 10.01.2022 Stiahnuté: 38x | 11.01.2022

Zápisnica 10.01.2022 Stiahnuté: 32x | 17.01.2022

Zápisnica 28. 2. 2022 Stiahnuté: 16x | 16.03.2022

Zápisnica 31.3.2022 Stiahnuté: 15x | 13.04.2022

Zvukový záznam 28.2.2022 Stiahnuté: 23x | 02.03.2022

Zvukový záznam 31.3.2022 Stiahnuté: 14x | 07.04.2022

Zvukový záznam z 10.01.2022 Stiahnuté: 25x | 11.01.2022

Rok 2021

Pozvánka 22.11.2021 Stiahnuté: 28x | 10.01.2022

Pozvánka 10.5.2021 Stiahnuté: 28x | 10.01.2022

Pozvánka 15.1.2021 Stiahnuté: 25x | 10.01.2022

Pozvánka 15.3.2021 Stiahnuté: 24x | 10.01.2022

Pozvánka 6.12.2021 Stiahnuté: 34x | 01.12.2021

Pozvánka 9.8.2021 Stiahnuté: 20x | 10.01.2022

Pozvánka na 15.11.2021 Stiahnuté: 33x | 09.11.2021

Pozvánka na 8.11.2021 Stiahnuté: 29x | 02.11.2021

Stránka