Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

 

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

 

 

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

 

 

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

/

 

 

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

/

 

 

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

/

 

 

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

/

 

 

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

ospr.

 

 

 

Rok 2017

Uznesenie 11.9.2017 Stiahnuté: 4x | 29.09.2020

Uznesenie 12.6.2017 Stiahnuté: 4x | 29.09.2020

Uznesenie 4.12.2017 Stiahnuté: 5x | 29.09.2020

Zápisnica 11.9.2017 Stiahnuté: 4x | 29.09.2020

Zápisnica 12.6.2017 Stiahnuté: 3x | 29.09.2020

Zápisnica 22.3.2017 Stiahnuté: 4x | 29.09.2020

Zápisnica 4.12.2017 Stiahnuté: 4x | 29.09.2020

Rok 2018

Uznesenie 11.6.2018 Stiahnuté: 6x | 21.09.2020

Uznesenie 17.9.2018 Stiahnuté: 8x | 21.09.2020

Uznesenie 26.2.2018 Stiahnuté: 6x | 21.09.2020

Uznesenie 5.12.2018 Stiahnuté: 7x | 29.09.2020

Uznesenie 5.12.2018 Stiahnuté: 6x | 29.09.2020

Uznesenie 6.3.2018 Stiahnuté: 12x | 21.09.2020

Zápisnica 11.6.2018 Stiahnuté: 6x | 21.09.2020

Zápisnica 17.9.2018 Stiahnuté: 9x | 21.09.2020

Zápisnica 26.2.2018 Stiahnuté: 6x | 21.09.2020

Zápisnica 5.12.2018 Stiahnuté: 160x | 11.03.2019

Zápisnica 5.12.2018 Stiahnuté: 12x | 22.09.2020

Zápisnica 6.3.2018 Stiahnuté: 7x | 21.09.2020

Rok 2019

Pozvánka 4.3.2019 Stiahnuté: 158x | 07.10.2019

Stránka