Navigácia

Obsah

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

 

 

   

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

 

 

   

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

 

 

   

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

 

 

 

 

 

   
Jaroslav Vavák      /    

 

 

 

 

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Rok 2021

Uznesenie z 15.1.2021 Stiahnuté: 4x | 18.01.2021

Rok 2020

Pozvánka 26.10.2020 Stiahnuté: 19x | 26.10.2020

Prezenčná listina 7.12.2020 Stiahnuté: 11x | 18.12.2020

Uznesenie 22.06.2020 Stiahnuté: 46x | 24.06.2020

Uznesenie 12.5.2020 Stiahnuté: 60x | 14.05.2020

Uznesenie 21.9.2020 Stiahnuté: 26x | 23.09.2020

Uznesenie z 26.10.2020 Stiahnuté: 20x | 30.10.2020

Uznesenie z 7.12.2020 Stiahnuté: 21x | 18.12.2020

Zápisnica 11.5.2020 Stiahnuté: 77x | 15.05.2020

Zápisnica 21.9.2020 Stiahnuté: 36x | 30.09.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 79x | 25.06.2020

Zápisnica 7.12.2020 Stiahnuté: 21x | 18.12.2020

Zápisnica so zasadnutia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ v Podhradí Stiahnuté: 42x | 24.06.2020

Zápisnica z 26.10.2020 Stiahnuté: 16x | 04.11.2020

Zvukový záznam 12_OZ_7_12_2020 Stiahnuté: 10x | 15.12.2020

Rok 2019

Pozvánka 4.3.2019 Stiahnuté: 177x | 07.10.2019

Pozvánka 24.6.2019 Stiahnuté: 131x | 18.07.2019

Uznesenie 16.12.2019 Stiahnuté: 97x | 04.08.2020

Uznesenie 27.5.2019 Stiahnuté: 32x | 17.09.2020

Uznesenie 4.3.2019 Stiahnuté: 41x | 04.08.2020

Stránka