Navigácia

Obsah

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí 2023

 

Meno a priezvisko

23.01.

2023

23. 3.

2023

29.05.

2023

 

 

 

 

 

 
Ing. Bibiana Bellová / / /            
Ing. Bohuslav Bella / / /            
Mgr. Dušan Koťka / / /            
MVDr. Viera Milanová ospr. ospr. ospr.            

EvaTomková

ospr. / /            

 

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2022

 

 

Meno a priezvisko

10.01.

2022

28. 2.

2022

31. 3.

2022

31.05.

2022

9.6.

2022

16.6.

2022

18.07.

2022

19.07.

2022

17.10.

2022

16.11.

2022

 

Ľudovít Balšianka

 

ospr.

/ / ospr. ospr. / / ospr. / ospr.

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

/ ospr. ospr. / / / / ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

/ ospr. / / / / / / / /

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / ospr. ospr. / / / / /

 

Ivana Koťková

/ / / ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / ospr. / / / /

 

Jaroslav Vavák

  ospr.   / / ospr. ospr. / / / / ospr
Meno a priezvisko 16.11. 28.10. 14. 12. 28.12.          
Ing. Bibiana Bellová / / / /          
Ing. Bohuslav Bella / / ospr. /          
Mgr. Dušan Koťka / / / /          
MVDr. Viera Milanová / / / /          

EvaTomková

/ / / /          

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

06.12.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ ospr.

 

ospr.

 

ospr.

/

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. / /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. / ospr.

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. / /

 

Jaroslav Vavák

     / osp. /

 

osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2019

 

 

Meno a priezvisko

4.3 2019

27.5

2019

24.6.

2019

23.9.

2019

28.10.

2019

16.12.

2019

 

Ľudovít Balšianka

 

/

/ / ospr. / /

 

Ing. Peter Bella

 

 ospr.

 

/

/ / / /

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr.

 

Ľuboš Koškár

 

/

/ / / / ospr.

 

Ivana Koťková

/ ospr. ospr. / / ospr.

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

/ / / / /

 

Jaroslav Vavák

/    ospr. ospr. / / /

Rok 2023

Uznesenie 29.05.2023 Stiahnuté: 3x | 07.06.2023

Pozvánka na OZ 29.5.2023 Stiahnuté: 2x | 24.05.2023

Zápisnica 23.3.2023 Stiahnuté: 10x | 28.04.2023

Uznesenie 23.3.2023 Stiahnuté: 13x | 11.04.2023

Pozvánka na OZ 23.03.2023 Stiahnuté: 36x | 16.03.2023

Zápisnica 23.01.2023 Stiahnuté: 32x | 06.02.2023

Uznesenie 23.01.2023 Stiahnuté: 38x | 25.01.2023

Pozvánka 23.1.2023 Stiahnuté: 33x | 16.01.2023

Rok 2022

Zápisnica 28.12.2022 Stiahnuté: 28x | 16.01.2023

Uznesenie 28.12.2022 Stiahnuté: 25x | 16.01.2023

Zápisnica 14.12. 2022 Stiahnuté: 20x | 02.01.2023

Uznesenie 14.12.2022 Stiahnuté: 24x | 02.01.2023

Pozvánka 14.12.2022 Stiahnuté: 22x | 07.12.2022

Zápisnica 28.11.2022 Stiahnuté: 19x | 07.12.2022

Uznesenie 28.11.2022 Stiahnuté: 34x | 06.12.2022

Zápisnica 16.11.2022 Stiahnuté: 21x | 23.11.2022

Pozvánka 28.11.2022 Stiahnuté: 33x | 22.11.2022

Uznesenie 16.11.2022 Stiahnuté: 29x | 18.11.2022

Pozvánka 16.11.2022 Stiahnuté: 41x | 11.11.2022

Zápisnica 17.10.2022 Stiahnuté: 37x | 30.10.2022

Stránka