Navigácia

Obsah

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

 

   

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

   

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

   

 

 

Bc. Miriam Tomková

/ /        

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Koťková

/ /        

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

 

 

 

   
Jaroslav Vavák      / osp.  

 

 

 

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Rok 2021

Uznesenie 15_3_2021 Stiahnuté: 15x | 22.03.2021

Uznesenie z 15.1.2021 Stiahnuté: 38x | 22.03.2021

Zápisnica 15.3.2021 Stiahnuté: 8x | 31.03.2021

Zápisnica z 15.01.2021 zasadnutia Stiahnuté: 23x | 28.01.2021

Zvukový záznam 15_1_2021 Stiahnuté: 66x | 27.01.2021

Zvukový záznam 15_3_2021 Stiahnuté: 8x | 22.03.2021

Rok 2020

Pozvánka 26.10.2020 Stiahnuté: 31x | 26.10.2020

Prezenčná listina 7.12.2020 Stiahnuté: 25x | 18.12.2020

Uznesenie 22.06.2020 Stiahnuté: 63x | 24.06.2020

Uznesenie 12.5.2020 Stiahnuté: 78x | 14.05.2020

Uznesenie 21.9.2020 Stiahnuté: 40x | 23.09.2020

Uznesenie z 26.10.2020 Stiahnuté: 33x | 30.10.2020

Uznesenie z 7.12.2020 Stiahnuté: 39x | 18.12.2020

Zápisnica 11.5.2020 Stiahnuté: 104x | 15.05.2020

Zápisnica 21.9.2020 Stiahnuté: 79x | 30.09.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 99x | 25.06.2020

Zápisnica 7.12.2020 Stiahnuté: 35x | 18.12.2020

Zápisnica so zasadnutia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ v Podhradí Stiahnuté: 53x | 24.06.2020

Zápisnica z 26.10.2020 Stiahnuté: 33x | 04.11.2020

Zvukový záznam 12_OZ_7_12_2020 Stiahnuté: 20x | 15.12.2020

Stránka