Navigácia

Obsah

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

 

 

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

 

 

 

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

 

 

 

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

 

 

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

 

 

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

 

 

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

 

 

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

 

 

 

Rok 2018

Uznesenie 5.12.2018 Stiahnuté: 132x | 11.03.2019

Zápisnica 5.12.2018 Stiahnuté: 136x | 11.03.2019

Rok 2019

Pozvánka 4.3.2019 Stiahnuté: 140x | 07.10.2019

Pozvánka 24.6.2019 Stiahnuté: 90x | 18.07.2019

Uznesenie 16.12.2019 Stiahnuté: 37x | 27.12.2019

Uznesenie 4.3.2019 Stiahnuté: 155x | 15.05.2020

Uznesenie z 24.6.2019 Stiahnuté: 117x | 07.10.2019

Uznesenie z 23.9.2019 Stiahnuté: 80x | 07.10.2019

Uznesenie z 28.10.2019 Stiahnuté: 35x | 13.11.2019

Zápisnica 16.12.2019 Stiahnuté: 43x | 15.05.2020

Zápisnica 4.3.2019 Stiahnuté: 169x | 18.03.2019

Zápisnica z 23.9.2019 Stiahnuté: 102x | 07.10.2019

Zápisnica z 24.6.2019 Stiahnuté: 103x | 07.10.2019

Zápisnica z 28.10.2019 Stiahnuté: 43x | 13.11.2019

Rok 2020

Uznesenie 22.06.2020 Stiahnuté: 7x | 24.06.2020

Uznesenie 12.5.2020 Stiahnuté: 22x | 14.05.2020

Zápisnica 11.5.2020 Stiahnuté: 28x | 15.05.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 14x | 25.06.2020

Zápisnica so zasadnutia komisie verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri OZ v Podhradí Stiahnuté: 8x | 24.06.2020

Stránka

  • 1