Navigácia

Obsah

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

 

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

   

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

   

 

 

Bc. Miriam Tomková

/ / /      

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

 

 

 

 

Ivana Koťková

/ / /      

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

 

   
Jaroslav Vavák      / osp. /

 

 

 

 

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Rok 2021

Uznesenie 15_3_2021 Stiahnuté: 40x | 18.05.2021

Uznesenie z 10.5.2021 Stiahnuté: 31x | 18.05.2021

Uznesenie z 15.1.2021 Stiahnuté: 56x | 22.03.2021

Zápisnica 15.3.2021 Stiahnuté: 33x | 31.03.2021

Zápisnica z 15.01.2021 zasadnutia Stiahnuté: 46x | 28.01.2021

Zápisnica z 10.5.2021 Stiahnuté: 35x | 21.05.2021

Zvukový záznam 10_5_2021 Stiahnuté: 64x | 11.05.2021

Zvukový záznam 15_1_2021 Stiahnuté: 87x | 27.01.2021

Zvukový záznam 15_3_2021 Stiahnuté: 30x | 22.03.2021

Rok 2020

Pozvánka 26.10.2020 Stiahnuté: 51x | 26.10.2020

Prezenčná listina 7.12.2020 Stiahnuté: 59x | 18.12.2020

Uznesenie 22.06.2020 Stiahnuté: 81x | 24.06.2020

Uznesenie 12.5.2020 Stiahnuté: 109x | 14.05.2020

Uznesenie 21.9.2020 Stiahnuté: 58x | 23.09.2020

Uznesenie z 26.10.2020 Stiahnuté: 55x | 30.10.2020

Uznesenie z 7.12.2020 Stiahnuté: 62x | 18.12.2020

Zápisnica 11.5.2020 Stiahnuté: 128x | 15.05.2020

Zápisnica 21.9.2020 Stiahnuté: 137x | 30.09.2020

Zápisnica 22.06.2020 Stiahnuté: 125x | 25.06.2020

Zápisnica 7.12.2020 Stiahnuté: 58x | 18.12.2020

Stránka