Navigácia

Obsah

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2021

 

 

Meno a priezvisko

15.01.

2021

15.3.

2021

10.05.

2021

09.08.

2021

08.11.

2021

15.11.

2021

22.11.

2021

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

osp.

 

osp.

 

  osp.

 

ospr.

 

ospr.

 

/

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

/

 

/

/ /

 

ospr.

 

ospr.

 

Bc. Miriam Tomková

/ / / / / ospr. /

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

ospr. /

 

Ivana Koťková

/ / / / / ospr. /

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

osp.

/ ospr. /
Jaroslav Vavák      / osp. /

osp.

ospr.

 

ospr.

/

 

Účasť na zasadnutiach OZ v Podhradí v roku 2020

 

 

Meno a priezvisko

11.05.

2020

22.06.

2020

21.9.

2020

26.10.

2020

07.12.

2020

 

 

Ľudovít Balšianka

 

/

 

/

ospr.

/

/

 

 

Ing. Peter Bella

 

/

 

ospr.

/

/

/

 

 

Ľuboš Koškár

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

Ivana Koťková

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

 

MVDr. Viera Milanová

 

/

 

/

 

/

 

/

ospr.

 

 

Bc. Miriam Tomková

 

/

 

/

 

/

 

ospr.

/

 

 

Jaroslav Vavák

 

/

 

/

 

ospr.

 

/

/

 

Rok 2021

Pozvánka 6.12.2021 Stiahnuté: 6x | 01.12.2021

Pozvánka na 15.11.2021 Stiahnuté: 9x | 09.11.2021

Pozvánka na 8.11.2021 Stiahnuté: 5x | 02.11.2021

Uznesenie 15_3_2021 Stiahnuté: 62x | 18.05.2021

Uznesenie 22.11.2021 Stiahnuté: 8x | 01.12.2021

Uznesenie 9_8_2021 Stiahnuté: 34x | 16.08.2021

Uznesenie z 10.5.2021 Stiahnuté: 61x | 18.05.2021

Uznesenie z 15.1.2021 Stiahnuté: 78x | 22.03.2021

Zápisnica 15.11.2021 Stiahnuté: 11x | 16.11.2021

Zápisnica 15.3.2021 Stiahnuté: 56x | 31.03.2021

Zápisnica 22.11.2021 Stiahnuté: 5x | 02.12.2021

Zápisnica 9.8.2021 Stiahnuté: 35x | 02.09.2021

Zápisnica z 15.01.2021 zasadnutia Stiahnuté: 73x | 28.01.2021

Zápisnica z 10.5.2021 Stiahnuté: 75x | 21.05.2021

Zápisnica z 8.11.2021 Stiahnuté: 8x | 09.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 23x | 17.08.2021

Zvukový záznam 10_5_2021 Stiahnuté: 79x | 11.05.2021

Zvukový záznam 15_1_2021 Stiahnuté: 103x | 27.01.2021

Zvukový záznam 15_3_2021 Stiahnuté: 42x | 22.03.2021

Zvukový záznam 22_11_2021 Stiahnuté: 8x | 24.11.2021

Stránka