Navigácia

Obsah

Výzva na podanie DP

Typ: ostatné
Výzva na podanie DP Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023


Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

 

Obec Podhradie  upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2022 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2023.

 

Daň za psa:

 

Každý držiteľ psa má oznamovaciu povinnosť pri nadobudnutí psa nahlásiť ho na obec, na ktorej území je chovaný. Obec rozhodnutím vyrubí daň za psa staršieho ako 6 mesiacov. Oznamovaciu povinnosť pri dani za psa má majiteľ alebo držiteľ aj vtedy, ak nastali u neho zmeny z titulu odpredaja, uhynutia alebo straty psa.


Príloha

Vytvorené: 13. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2023 11:12
Autor: