Navigácia

Obsah

Poďakovanie

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania,
Výsledok celoplošného testovania obyvateľov SR na pandémiu COVID-19 v dňoch 31.10. - 01.11. 2020 v obci Podhradie je nasledovný:
Celkovo bolo v obci otestovaných 504 ľudí (z toho účasť občanov Podhradia bola 75%), z celkového počtu testovaných bolo 11 s pozitívnym výsledkom, t.j. v percentuálnom vyjadrení 2,18 % pozitívnych.
Občania, ktorí majú pozitívny výsledok z testovania a všetci rodinný príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, musia zostať v domácej 10 dňovej karanténe.
Nákupy potravín, prípadne liekov si musia zabezpečiť cez rodinných príslušníkov, susedov alebo známych, ktorí majú z testovania negatívny výsledok. V krajnom prípade volajte na obecný úrad Podhradie, ktorý Vám potrebný nákup zabezpečí.
Taktiež žiadame obyvateľov Podhradia, ktorí mali pozitívny výsledok z testovania alebo žijú v spoločnej domácnosti s takouto osobou, aby pri preberaní dôchodkov alebo doporučených zásielok o tomto informovali poštovú doručovateľku alebo kuriéra.
Ďakujeme občanom Podhradia za striktné dodržiavanie nariadení a disciplínu počas prvého testovania a jeho bezproblémový priebeh a dúfame, že tak tomu bude aj v ďalšom kole testovania.
Chceme sa za vykonanú prácu poďakovať celému testovaciemu a organizačnému tímu - lekárom, zdravotníkom, sestričkám, príslušníkom OS SR, príslušníkom policajného zboru SR, pracovníkom OcÚ, členom DHZ a ostatným dobrovoľníkom.

V záujme zdravia Vás prosíme a žiadame, aby ste naďalej dodržiavali preventívne epidemiologické opatrenia: nosenie rúšok, rozostupy, dezinfekciu rúk, zákazy vychádzania a stretávania.


Vytvorené: 3. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2020 12:43
Autor: