Navigácia

Obsah

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ

Typ: ostatné
Vážení rodičia,
dňa 1.8.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách na základe ktorej budú od školského roka 2021/2022 realizované zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č.544 / 2010 Z. z. o dotáciách

na základe ktorej budú od školského roka 2021/2022 realizované zmeny v poskytovaní dotácii na stravu :

1. Bude ukončené plošné poskytovanie dotácii vo výške 1,20€ v

v poslednom ročníku MŠ .

2. Poskytovanie dotácii na stravu sa bude týkať skupín detí:

a) rodina ( žiadateľ ) v životnom minime

b) rodina ( žiadateľ ) v hmotnej núdzi

c) rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

Z uvedeného dôvodu rodičia, ktorí spadajú do niektorej vyššie uvedenej skupiny a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01.09.2021, sú povinní doložiť najneskôr do 26.07.2021 na  OcÚ:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

3. Výška poskytnutej dotácie na stravu od 01.09.2021 bude 1,30€.

Žiadame zákonných zástupcov, aby potrebné doklady doručili na OcÚ najneskôr do 26.07.2021

čestné vyhlásenie.docx (20.49 kB)

Bez doručenia potvrdenia a čestného vyhlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.


Vytvorené: 20. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2021 13:30
Autor: Obec Podhradie