Navigácia

Obsah

Miestna ľudová knižnica je

otvorená

každý deň v úradných hodinách. 

 

Knihovníčka: Alena Bačová

Telefonne číslo: 0908 300 109

Knižky si môžete vypožičať  počas úradných hodín. V prípade potreby osobám, ktoré nevládzu prísť a knižky si požičať  donesieme domov.

 

 

Štatút knižnice

Kninžnica roka 2012 - 3. miesto

Knižnica roka 2014 - 3. miesto

Knižnica roka 2018 - Čestné uznanie

Projekt na akvizíciu knižníc

Stránka

  • 1