Navigácia

Obsah

Charakteristika obce

Súčasná obec Podhradie vznikla 11.3. 1991 zlúčením obcí Podhradie a Konské, ktoré tvorí jej miestnu časť. Názov obce, Podhradie, ostal zachovaný.
Podhradie leží severovýchodne od okresného mesta Martin, vzdialeného 14 km od ústia Podhradskej doliny do Turčianskej kotliny. Podhradská dolina, súčasť Veľkej Fatry, je hlboká, tesná dolina, odvodňujúca masív Kľaku a jeho rázsochy na západ od Váhu.
Strmé úbočia sú striedavo lúčnaté a zalesnené. Potok pretekajúci Podhradskou dolinou bol kedysi omnoho výdatnejší, lebo bol napájaný aj z prameňa zvaného Teplica, a v jeho dôsledku Podhradský potok nezamŕzal ani v najtuhších mrazoch. Pri budovaní rezervoáru vody pre vodovod bol tento prameň odobratý, a navyše, bol poškodený aj prameň kyselky, ktorého voda stratila reznosť. Podhradie je z troch strán obklopené horami Veľkej Fatry. Dve doliny, prvá už spomenutá Podhradská, a druhá Hradská, sa rozbiehajú jedna na východ, druhá na juhovýchod. Na ľavej strane doliny Hradská sú hory zvané Vrch Diel a Diel. Napravo je lúka Doštisky, naľavo Brložnica. Na ľavej strane Podhradskej doliny sú vrchy Viecha a Kliačik. Pravý bok Šindolnej doliny tvorí spomenutá Viecha a ľavý Horica a Jedľovo. Na pravom boku Podhradskej doliny sú Vrchmúr a stráň zvaná Pod Lučicou. Na úbočí Kľaku je lúka Úplaz, nižšie sú lúky Pod Kľakom, Byzončiná, Úšust a najnižšie položené sú Tiesňavy.
V strede obce je kopec zvaný Hrádok, na ktorom stála v 15. stor. gotická pevnôstka, ktorej základy sa dajú aj dnes rozoznať, a kopec Brdo, na ktorom je postavený 200 m dlhý lyžiarsky vlek. 
Katastrálne územia obcí Podhradie a Konské zaberajú 1640 ha, z toho orná pôda tvorí 630 ha, trvalé lúky 118 ha, pasienky 193 ha, nepoľnohospodárska pôda 1002 ha, z toho lesná pôda 933 ha. Nadmorská výška katastrálneho územia obce je od 450 m n.m. do 1393,5 m n.m., čo je výška Kľaku.

Podhradie

Pohľad na Podhradie z vtáčej perspektívy

Konské

Pohľad na Konské z vtáčej perspektívy