Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Matrika

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu Stiahnuté: 26x | 25.01.2022

Zápis úmrtia do matriky Stiahnuté: 23x | 25.01.2022

Uzatvorenie manželstva Stiahnuté: 25x | 25.01.2022

Určenie otcovstva Stiahnuté: 29x | 13.01.2022

Zápis narodenia Stiahnuté: 28x | 13.01.2022

Overovanie listín a podpisov

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny Stiahnuté: 81x | 25.01.2022

Overovanie listín a podpisov Stiahnuté: 27x | 25.01.2022

Evidencia obyvateľov

Prehlásenie pobytu v rámci obce Stiahnuté: 26x | 25.01.2022

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 24x | 25.01.2022

Odhlásenie pobytu Stiahnuté: 23x | 25.01.2022

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 24x | 25.01.2022

Stránka

  • 1