Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Matrika

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu Stiahnuté: 71x | 25.01.2022

Zápis úmrtia do matriky Stiahnuté: 57x | 25.01.2022

Uzatvorenie manželstva Stiahnuté: 63x | 25.01.2022

Určenie otcovstva Stiahnuté: 67x | 13.01.2022

Zápis narodenia Stiahnuté: 64x | 13.01.2022

Overovanie listín a podpisov

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny Stiahnuté: 111x | 25.01.2022

Overovanie listín a podpisov Stiahnuté: 66x | 25.01.2022

Evidencia obyvateľov

Prehlásenie pobytu v rámci obce Stiahnuté: 59x | 25.01.2022

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 62x | 25.01.2022

Odhlásenie pobytu Stiahnuté: 53x | 25.01.2022

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 55x | 25.01.2022

Stránka

  • 1