Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Matrika

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu Stiahnuté: 45x | 25.01.2022

Zápis úmrtia do matriky Stiahnuté: 43x | 25.01.2022

Uzatvorenie manželstva Stiahnuté: 41x | 25.01.2022

Určenie otcovstva Stiahnuté: 52x | 13.01.2022

Zápis narodenia Stiahnuté: 49x | 13.01.2022

Overovanie listín a podpisov

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny Stiahnuté: 98x | 25.01.2022

Overovanie listín a podpisov Stiahnuté: 43x | 25.01.2022

Evidencia obyvateľov

Prehlásenie pobytu v rámci obce Stiahnuté: 40x | 25.01.2022

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 39x | 25.01.2022

Odhlásenie pobytu Stiahnuté: 37x | 25.01.2022

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 39x | 25.01.2022

Stránka

  • 1