Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy a informácie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhradie č. 29/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb05.12.201721.12.2017
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady05.12.201721.12.2017
„NÁVRH“ Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady21.11.201707.12.2017
Návrh rozpočtu obce Podhradie na roky 2018-2020 v eurách21.11.201728.02.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné úpravy16.11.201702.12.2017
Voľby do samosprávnych krajov 201710.10.201726.10.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov01.07.201717.07.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej skoly Podhradie12.06.201728.06.2017
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva08.06.201724.06.2017
Nariadenie: Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat14.02.201702.03.2017
Návrh rozpočtu na rok 2016 - 201807.12.201623.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady č. 25/201507.12.201523.12.2015
Informácie pre voliča24.11.201510.12.2015
Voľby hlavného kontrolóra obce Podhradie16.03.201501.04.2015
Projekt: Úprava vodného toku28.02.201516.03.2015
Výsledky komunálnych volieb obce Podhradie za rok 201418.11.201404.12.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Podhradí 15. novembra 201429.09.201415.10.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Podhradí 15. novembra 201429.09.201415.10.2014
Aktualizované: Harmonogram o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 201408.09.201424.09.2014
Zverejnenie zámeru06.02.201422.02.2014
Združenie Podhradsko-Kráľovské vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy22.01.201407.02.2014
OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE návrhu Územného plánu obce Podhradie11.09.201327.09.2013
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE PODHRADIE18.06.201304.07.2013
Predĺženie lehoty na predkladanie pripomienok k územnému plánu23.04.201309.05.2013
Všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2013 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež22.04.201308.05.2013
Rámcový návrh CP pre obdobie 2012/201324.07.201209.08.2012
Nové dokumenty na stiahnutie04.06.201220.06.2012
Schválené ÚPD zadanie09.03.201225.03.2012
Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov Podhradia konaného dňa 11.01.2012 v Kultúrnom dome v Podhradí a videozáznam zo zhromaždenia občanov obce pred areálom hospodárskeho dvora v Podhradí v sobotu dňa 14.01.201219.01.201204.02.2012
Schválený rozpočet na rok 2013 a aktualizované VZN o daniach14.12.201130.12.2011
UPD - Oznámenie20.10.201105.11.2011
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Podhradie04.04.201120.04.2011
Výzva na predloženie cenovej ponuky21.03.201106.04.2011
UPD Zadanie20.10.201005.11.2010