Schválený rozpočet na rok 2013 a aktualizované VZN o daniach

Stiahnite si súbor "Schválený rozpočet na rok 2013" vo formáte ".xls" [71 kB]

 

Okrem toho bol v sekcii "Všeobecne záväzné nariadenia" aktualizovaný dokument "Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady".

Rámcový návrh CP pre obdobie 2012/2013

Úrad Žilinského samosprávneho kraja odbor dopravy a regionálneho rozvoja obdržal rámcový návrh CP pre obdobie 2012/2013, ktorý zverejnil pre potreby pripomienkovania na svojej webovej stránke na adrese: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=22652.
Vaše pripomienky k rámcovému návrhu CP 2012/2013 nám môžete zasielať na email JLIB_HTML_CLOAKING prípadne môžete Vaše pripomienky zaslať aj na adresu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. , Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, čo môže tiež pozitívne podporiť zapracovanie Vašich požiadaviek do nového grafikonu vlakovej dopravy.

Nové dokumenty na stiahnutie

PDF - ikona Chov včiel [60 kB]
Word - ikona Plán kontrolnej činnosti [23 kB]
Word - ikona Výročná správa 2011 [669 kB]
Word - ikona Monitorovacia správa [399 kB]
Word - ikona Záverečný účet obce 2011 [300 kB]

Schválené ÚPD zadanie

Word - ikona Stiahnuť schválené ÚPD zadanie vo formáte ".doc" [234 kB]

Najnovšia reakcia na článok v Turčianskych novinách

Ruttkay: 3 roky sme hrubo napádaní za to, že sme kúpili 20 ročné chátrajúce objekty s cieľom zrekonštruovať ich a oživiť poľnohospodársku výrobu.

Občania: pán Ruttkay ďakujeme, ale neprosíme!!!!!!! ktorá obec a jej obyvatelia by chceli mať v intraviláne v bezprostrednej blízkosti svojich domov do 39 000 sliepok na turnus, vďaka ktorým je v celej obci nenormálny smrad! ?!? To je to vaše oživenie? Podľa nás je to úplné pochovanie verejného, spoločenského, kultúrneho života a rozvoja našej obce.

Čítať ďalej: Najnovšia reakcia na článok v Turčianskych novinách

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®