Zaujímavosti

Čestné občianstvo

Dr. Milan HodžaDňa 18. januára 1938 bolo rozhodnutím obecného zastupiteľského zboru obce Podhradie udelené čestné občianstvo pánovi predsedovi vlády Dr. Milanovi Hodžovi. A to uznesením číslo 1/38, ktoré doslovne znie:
Obec. zast. sbor v Podhradí s radosťou si osvojuje návrh starostu a s nadšením jednohlasne udeľuje čestné občianstvo pánu predsedovi vlády Dr. Milanovi Hodžovi.

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®