Propozície fotografickej súťaže amatérskej fotografie "Krása kvetom zrodená"

Pokiaľ sa vám dokument Propozície fotografickej súťaže amatérskej fotografie "Krása kvetom zrodená" nezobrazuje správne, môžete si ho stiahnuť ako súbor PDF.

Kvet Podhradia 2016

Srdečne Vás pozývame na 13. ročník podujatia Kvet Podhradia, ktorý sa uskutoční 9. júla 2016.

Propozície fotografickej súťaže amatérskej fotografie "Krása kvetom zrodená":

Informácia o povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností a na povinnosť podania žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny odpad

Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností a na povinnosť podania žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny odpad. Občania, ktorým v roku 2015 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t.z. skolaudovali, predali, kúpili, zdedili, darovali   nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu), sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie na psa, musí daňovník podať pri každej zmene /napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa ap. / najneskôr do 30 dní, odkedy sa táto udalosť udiala.

V prípade splnenia podmienok určených VZN č. 25/2015  môžete podať žiadosť o zníženie, resp. oslobodenie  dane z nehnuteľností a dane za psa.

Priznanie aj žiadosti je potrebné doručiť na obecný úrad v termíne do 31. januára 2016.


Bližšie informácie Vám podá

Alena Bačová,  043/4293 452, JLIB_HTML_CLOAKING

Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2016

Stiahnuť rozpis vo formáte ".doc"

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce

OZNÁMENIE

V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307 z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v sobotu 5. marca 2016, zverejňujeme elektronickú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Bohuslav Bella

starosta

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®